Kasy fiskalne- nowe przepisy

         Nowa regulacja, zawarta w ustawach o podatku od towarów usług oraz ustawie o miarach, weszła w życie 1 maja 2019 roku. Ustawa wprowadza, dla określonych zawodów, obowiązek prowadzenia kas rejestrujących online, czyli posiadających funkcję połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Dla Urzędu Skarbowego oznacza to łatwy dostęp do informacji o zawieranych transakcjach, a co za tym idzie do ustalenia podstawy opodatkowania, stawki podatku oraz kwoty podatku należnego. Zaznaczyć należy, że wysyłana informacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy i transakcji, konsument pozostaje dla Urzędu anonimowy.

Czytaj więcej

Danina solidarnościowa

Nazwa daniny solidarnościowej związana jest z utworzeniem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina, oprócz składki z Funduszu Pracy, jest drugim źródłem finansowania SFWON. Rząd przewiduje, że na koncie Funduszu co roku pojawi się ok. 1 mld zł. Założeniem takiego rozwiązania jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Ulga termomodernizacyjna

Głównym celem wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej jest poprawa jakości powietrza. Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli budynków wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Budynek musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Należy zaznaczyć, że odliczenie ulgi nie dotyczy podatników, którzy dopiero wybudują swoje budynki.

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe- nowa metoda składania

Od 1 października 2018 roku nowe przepisy nakładają na podmioty prowadzące księgi rachunkowe obowiązek składania sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej. Sprawozdania dotyczące 2018 roku powinny być złożone do 31 marca 2019 roku. Zasady wysyłania sprawozdań zostały ujęte w Rozdziale 5 i 6 ustawy o rachunkowości. Konsekwencją tej nowelizacji jest brak możliwości składania sprawozdań w wersji papierowej. Złożenie sprawozdania w wersji papierowej po 1 października 2018 roku odnosi taki sam skutek jak niezłożenie sprawozdania w ogóle. W dodatku sprawozdanie musi spełniać wymogi struktury logicznej i formatu wskazanego przez ministra  właściwego do spraw finansów publicznych.

Czytaj więcej

Podatek budowlany- Bauabzugsteuer

Jest to podatek regulowany w niemieckiej ustawie o podatku dochodowym, w §48-§48d (Einkommensteuergesetz), zwany też podatkiem od usług budowlanych.
Nie można go mylić z podatkiem Vat, jest on rodzajem zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z §48 termin "roboty budowlane" odnosi się do produkcji, naprawy, konserwacji, modyfikacji lub usuwania konstrukcji. Podatek budowlany jest potrącany przez zleceniodawcę usługi budowlanej (czyli osobę wypłacającą wynagrodzenie), jeśli jest przedsiębiorcą. 

Czytaj więcej

Samochody osobowe w firmie

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wiele z tych zmian dotyczy użytkowania samochodów osobowych.

Limity kosztów eksploatacyjnych
Zmiana najbardziej uderza w osoby, które użytkujące samochód firmowy również w celach prywatnych, czyli w tzw. cyklu mieszanym. Tacy użytkownicy będą mieli prawo do odpisania jedynie 75 % kosztów eksploatacji pojazdu.

Czytaj więcej