Zmiany w split payment

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zmiany również dla procedury split payment. Od 1 listopada 2019 r. dobrowolna do tej pory procedura stała się obowiązkowa dla części podatników VAT. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca uznał, że niektóre branże są szczególnie narażone na nadużycia i dla nich wprowadza obowiązkowy split payment. Szacuje się, że dzięki temu budżet państwa uzyska korzyść w wysokości ok. 958 mln złotych. Następstwem takich działań ma być likwidacja nieuczciwej konkurencji i stworzenie komfortowego środowiska dla podatników prowadzących swoje działalności w uczciwy sposób.
Nowelizacja obejmuje przede wszystkim podatników objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Nabywca towaru lub usługi wpłaca należność w kwocie netto na rachunek sprzedawcy, natomiast kwotę podatku VAT na specjalny