Samochody osobowe w firmie

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wiele z tych zmian dotyczy użytkowania samochodów osobowych.

Limity kosztów eksploatacyjnych
Zmiana najbardziej uderza w osoby, które użytkujące samochód firmowy również w celach prywatnych, czyli w tzw. cyklu mieszanym. Tacy użytkownicy będą mieli prawo do odpisania jedynie 75 % kosztów eksploatacji pojazdu.


W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kosztem będzie 100 % wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Możliwość całkowitego odliczenia kosztów wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymogów.

Przedsiębiorca będzie musiał prowadzić tzw. „kilometrówkę”, a jeśli jest czynnym płatnikiem VAT, pojazd powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego za pomocą druku VAT-26. Dodatkowo powinien on wprowadzić regulamin użytkowania pojazdu firmowego.

Rata leasingowa również będzie objęta limitem 75 %, o ile będzie w niej wyraźnie zaznaczony wydatek eksploatacyjny. Należy mieć na uwadze, że tylko rata może zostać rozliczona, a nie sam koszt finansowania leasingu.

 

Limity amortyzacji uległy zwiększeniu do 150 tys. zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Odpisy amortyzacyjne mogą zostać dokonane do tych kwot, powyżej nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu. Podniesienie limitów odzwierciedla wyraźną tendencję ustawodawcy do poprawy ochrony środowiska.

 

Leasing

Podobnie kwestia limitu ma się w przypadku samochodu wziętego w leasing. Zaliczyć do kosztów można jedynie kwotę leasingu do 150 tys. zł. Limit odnosi się również do umowy najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Celem zmiany przepisów było zrównanie leasingu                      z zakupem samochodu, w związku z czym nie jest on już tak opłacalny.

 

Ubezpieczenie samochodu

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu obowiązuje ten sam limit. Chodzi tu jednak o ubezpieczenie dobrowolne (AC), składki na ubezpieczenie OC mogą być w całości zaliczone                             w koszty bez względu na wartość samochodu. Powyżej kwoty 150 tys. zł przyjętej przez ubezpieczyciela wartości pojazdu nie są one traktowane jako koszty. Oznacza to, że do tej kwoty ubezpieczenie będzie mogło być rozliczone w całości.

 

Czynny podatnik VAT

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, który użytkuje samochód w cyklu mieszanym, będzie miał prawo odliczenia 50 % naliczonego podatku VAT. Odliczenia dokonuje się w ten sposób, że do kwoty netto z faktury dodaje się 50 % VAT i od tej sumy odlicza się 75 % limitu.                 W stosunku do samochodu wykorzystywanego wyłącznie firmowo limit nie obowiązuje. Przedsiębiorca w dalszym ciągu odliczy 100 % naliczonego podatku VAT. Limity dotyczą wyłącznie wydatków eksploatacyjnych.

 

Kogo dotyczą nowe przepisy

Nowelizacja odnosi się do umów leasingu zawartych nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r. Umowy zawarte przed tą datą będą dalej rozliczane na starych zasadach, nawet jeśli faktyczny odbiór pojazdu nastąpi dopiero w 2019 r. Zmiany nie dotkną również leasingów samochodu o wartości nie większej niż 150 tys. zł. W związku z tym nowelizacja skierowana jest przede wszystkim do właścicieli luksusowych aut. W przypadku wprowadzenia zmian w umowach podpisanych w 2018r. nowe przepisy będą stosowane, jeśli zmiana spowoduje skutek w prawie podatkowym.